Информативна агенција News Tbilisi

Информативна агенција NewsTbilisi
13. април 2019. година
Култура
ГАБАШВИЛИ ГИГО ИВАНОВИЧ (1862–1936)
Слика „Грађани Тифлиса (Тбилисија)”, сликара, професора Гига Габашвилија (1862-1936), привукла је пажњу својим упадљивим и препознатљивим уметничким извођењем. 1892. година.

NewsTbilisinew